Zaměstnávání obyvatel Písecka na veřejně prospěšné práce v obcích je dobrým příkladem meziobecní spolupráce. V našem regionu probíhá v této oblasti dlouhodobá spolupráce Svazku obcí regionu Písecko s Úřadem práce ČR (kontaktní pracoviště Písek a Milevsko). Náš svazek obcí každoročně zaměstnává min. sto pracovníků na údržbu zeleně, úklid v obcích a další práce spojené s péčí o obecní majetek. Článek o této spolupráci vyšel v brožuře „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, která byla vydána v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, do něhož je Svazek obcí regionu Písecko zapojen.

20. 5. 2015 | Aktuality