Na základě jednání mimořádné Rady regionu Svazku obcí regionu Písecko dne 29.7.2015 zveřejňujeme doplňující doklady ve věci závěrečného vyúčtování příspěvku na projekt „Orlicko čistější“, které nezavdávají podezření na podvodné jednání příjemce:

Materiál pro jednání mimořádné Rady regionu dne 29.7.2015) – Nález (Jihočeský kraj), Důkaz (SORP)
Kniha došlých faktur za rok 2009 – modře označené faktury uhrazené z příspěvku KÚ, zeleně označené faktury uhrazené z POV
Výpis z účtu – úhrada faktury EKOEKO VS 200900098
Přehled z účetnictví – dotace a čerpání POV označeno ÚZ 710 + tabulka/vnitřní doklad k vyúčtování/
Přehled z účetnictví – čerpání příspěvku označeno ÚZ 92 + tabulka /vnitřní doklad k vyúčtování/

29. 7. 2015 | Aktuality