Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) běží na Písecku již téměř půl roku na plné obrátky. Je zaměřen na problematiku vzdělávacího systému pro děti do 15ti let a velkou příležitostí, jak na základě spolupráce všech, kterých se tato oblast dotýká, zkvalitnit úroveň a dostupnost vzdělávání na Písecku. Součástí MAP je pořádání akcí seminářů a setkání zaměřených na školskou problematiku. Jejich seznam naleznete v Kalendáři akcí. Na základě výstupů z jednotlivých setkání, aktualizace stávajících strategických dokumentů v území, výsledků dotazníkového šetření MŠMT, diskuse v území a v realizačním týmu projektu vznikly první verze strategických dokumentů pro rozvoj vzdělávání na Písecku. Ty jsou schvalovány nejvyšším orgánem MAP, který je Řídící výbor. Pro zajímavost – dosud byly sebrány mezi školami a školskými zařízeními náměty na investiční a další záměry v hodnotě necelé 1 miliardy Kč, z toho cca za 700 mil. Kč od základních a mateřských škol.

Více informací o projektu naleznete zde.

Obrázek5

 

16. 6. 2016 | Aktuality