Díky Svazku obcí regionu Písecko bude třídění odpadů pro obyvatele regionu dostupnější

Svazek obcí regionu Písecko se formou spolupráce obcí a měst snaží přispět ke zlepšení životních podmínek místních obyvatel a to dalším úspěšným společným projektem, který je zaměřen na pořízení sběrných nádob na tříděný odpad v obcích a městech regionu. Svazek obcí získal pro tyto účely dotaci ve výši více než 3,5 milionů korun.

Projekt se zaměřuje na snížení měrné produkce odpadů v jednotlivých obcích a městech, na zlepšení systému odděleného sběru a manipulace s odpady a na zajištění jejich využití. Projekt zmodernizuje vybavení měst a obcí a zvýší kapacitu sběrných nádob na třídění odpadů dle potřeb zapojených obcí.

Do společného projektu se zapojilo celkem 18 členských obcí a měst svazku: Písek, Čížová, Dobev, Drhovle, Heřmaň, Chyšky, Kluky, Milevsko, Mirotice, Oslov, Slabčice, Vráž, Přeborov, Horosedly, Nerestce, Zvíkovské Podhradí, Dolní Novosedly a Vlastec.

Obce a města chtějí tímto společným projektem podpořit zvýšení množství separovaného sběru odpadů prostřednictvím rozšíření sítě kontejnerů a nádob na tříděný odpad a doplňkové osvětové činnosti občanů v oblasti třídění odpadů. Jedná se především o komodity biologicky rozložitelný odpad, plast, papír a sklo, v menší míře pak kovy, objemný odpad a nápojové kartony.

Celkově bude dodáno do obcí a měst 298 ks kontejnerů a nádob na tříděný odpad. V Milevsku se nově objeví 30 nádob o objemu 240 litrů na bioodpad a přibyde po 7 kontejnerech na plast, barevné sklo a bílé sklo. V Písku bude mimojiné navýšen počet stávajících nádob na bioodpad o 20 kontejnerů o objemu 1100 litrů, dalších dvacet nádob bude k dispozici také pro sběr papíru a stejný počet pro sběr plastů. Nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou moci využít občané v Klukách, Oslově či Slabčicích.

Během srpna bylo již provedeno výběrové řízení na dodavatele. V současné době je Svazek obcí před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem a poté bude následovat rozvoz do jednotlivých obcí, který by měl proběhnout během podzimních měsíců.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Kontakt: Helena Šedivá, Svazek obcí regionu Písecko, E-mail: sediva@sorp.cz, Tel.: 775 929 600

8. 9. 2017 | Aktuality