Na základě reakcí na akci Listování s Lukášem Hejlíkem jsme připravili

soubor workshopů na podporu v oblasti scénického čtení, dramatizace čteného textu a práce s textem.

Každý z workshopů je zaměřen na jinou věkovou kategorii dětí a žáků.

Pozvánku a bližší informace naleznete v příloze.

21. 3. 2019 | Aktuality