Vzhledem k souběhu více akcí pro starosty obcí je termín setkání zřizovatelů mateřských a základních škol přesunut na

27. 3. 2019 od 8 hod. v zasedací místnosti SORP.

Těšíme se na setkání.

21. 3. 2019 | Aktuality