• Společné zaměstnávání obyvatel obcí na veřejně prospěšné práce
  • Společné rozvojové projekty/akce obcí
  • Společné vzdělávací akce
  • Prosazování společných zájmů obcí atd.