SYSTÉM ODDĚLENÉHO SBĚRU PRO SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO

NOSITEL PROJEKTU

 Svazek obcí regionu Písecko

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšení množství separovaného sběru řešených komodit odpadů prostřednictvím rozšíření sítě kontejnerů a nádob na tříděný odpad a doplňkové osvětové činnosti občanů v oblasti třídění odpadů ve vybraných obcích v regionu Písecko.

Další cíle projektu:

  • rozšíření systému sběru a svozu papíru, plastu, skla, kovu, nápojového kartonu, objemného odpadu a BRKO, zkvalitnění nakládání s danými komunálními odpady tak, aby jejich následné zpracování a předání k materiálovému využití bylo minimálně 95%,
  • snížit ukládané množství odpadů na skládky.
ROZPOČET PROJEKTU A VÝŠE DOTACE

Rozpočet: 4 305 549,05 Kč
Výše dotace: 3 659716,69 Kč

ZAPOJENÉ OBCE DO PROJEKTU

Drhovle, Vlastec, Čížová, Dobev, Horosedly, Milevsko, Kluky, Nerestce, Chyšky, Přeborov, Oslov, Písek, Vráž, Slabčice, Heřmaň, Dolní Novosedly, Zvíkovské Podhradí, Mirotice

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu se počítá s nákupem 298 kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro rozšíření a doplnění stávajících kontejnerových stanovišt v rámci systému odděleného sběru tříděných odpadů v zapojených obcích, v některých případech malých obcí dojde i k založení nových kontejnerových stání.

TERMÍN REALIZACE

Zahájení: srpen 2017

Ukončení: prosinec 2017

m

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro reionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí