PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II“

  Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008590

Základní informace o MAP II Písecko    

 Stručný obsah

Projekt navazuje na Místní akční plán rozvoje vzdělávání realizovaný v letech 2016 – 2017. Jeho cílem je udržet a dále rozvíjet a prohlubovat zahájenou spolupráci a komunikaci účastníků MAP na Písecku a podporovat tak systémové zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. V tomto partnerství byl vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) Písecka pro řešení místně specifických problémů, který bude nadále v pracovních skupinách a dle výstupů z jednotlivých akcí a aktivit aktualizován a doplňován. Zároveň bude sledována a hodnocena jeho realizace. V rámci MAP II Písecko budou probíhat také aktivity spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí. Do těchto aktivit se zapojí jak vedení škol se svými pedagogy, tak děti, žáci, jejich rodiče i široká veřejnost.

Období realizace

 1. 9. 2018 – 31. 8. 2022

 Organizační zajištění

Realizátor projektu: Svazek obcí regionu Písecko.

Finančně podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 Hlavní aktivity projektu

 • Řízení projektu Evaluace a monitoring projektu
 • Rozvoj a aktualizace MAP – aktualizace a doplňování vlastního strategického dokumentu, cílů, opatření a cest k naplnění jednotlivých cílů
 • Implementace – realizace aktivit v oblasti předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí

Pracovní skupiny MAP II

 • PS pro financování – hledání zdrojů na realizaci jednotlivých záměrů na Písecku
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnost ● PS pro rozvoj matematické gramotnosti
 • PS pro rovné příležitosti – se zaměřením na řešení přechodů ve vzdělávání a soulad záměrů MAP se zásadou rovného přístupu ke vzdělání
 • PS ředitelů základních škol ● PS ředitelů a vedoucích pracovníků mateřských škol

Kontakt

Svazek obcí regionu Písecko (SORP)

Ing. Taťána Mládková (manažerka projektu)                  Mgr. Jitka Soldátová

tel.: 775 039 600                                                                    tel.: 775 595 600

email: mladkova@sorp.cz                                                   email: soldatova@sorp.cz

www.sorp.cz/projekty

POZVÁNKA

 NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ZÁKLADNÍCH

A MATEŘSKÝCH ŠKOL NA PÍSECKU

 

DNE 19. 9. 2018 OD 8:00 HOD. V SALONKU LÁZNÍ VRÁŽ

 

 1. INFORMAČNÍ ČÁST
 2. 8:00 – Prezence
 3. 8:30 – Úvodní slovo
 4. 8:40 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II – zahájení, informace  o plánovaných aktivitách
 5. 9:00 – Národní institut pro další vzdělávání – informace k podpoře škol
 6. 9:15 – Asociace pro sociální začleňování – informace k aktivitám na Písecku
 7. 9:30 – Centrum NADĚJE Písek – informace k aktivitám pro mateřské školy a projektům v Písku

 9:45 – 10:15 – Coffee break

 1. VZDĚLÁVACÍ ČÁST
 2. 10:15 – 13:15 Mgr. Pavel Zeman – novinky z legislativy pro základní a mateřské školy

13:30 – 14:15 – Oběd (zdravotní diety hlaste předem)

 1. 14:30 – 16:00 SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN A ANALYTIKŮ ŠKOL – informace pro analytiky škol, rozdělení do pracovních skupin, úvodní setkání některých pracovních skupin

Svou účast a počet zúčastněných potvrďte do 13.9.2018 na adresu soldatova@sorp.cz

Dále prosíme, kdo tak ještě neučinil, o nahlášení jména analytika za vaši školu (RED IZO), spolu s telefonním a mailovým kontaktem.

Zve Vás Svazek obcí regionu Písecko