Řídící výbor MAP II Písecko

se sejde

28. 11. 2018 od 10 hod.

v zasedací místnosti MěÚ Písek v Budovcově ulici.

Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.

 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost v rámci MAP II Písecko

se koná

15.11.2018 od 17 hod.

v Kavárně Až Na Půdu, Jungmannova 24/11, Písek 

Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.

 

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost v rámci MAP II Písecko

se koná

22.11.2018 od 13 hod.

v zasedací místnosti Svazku obcí regionu Písecko Velké náměstí 1 (2. patro)

Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.

 

Pracovní skupina mateřských škol v rámci MAP II Písecko

se koná

21.11.2018 od 10 hod. a od 15 hod.

v zasedací místnosti Svazku obcí regionu Písecko Velké náměstí 1 (2. patro)

Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.

 

 

Pracovní skupina základních škol v rámci MAP II Písecko

se sejde

12.12.2018.

Bližší informace budou zveřejněny začátkem prosince 2018.