1. část dokumentů k připomínkování

  1. Dostupnost MŠ verze 2 – pro ŘV – viz příloha
  2. Inkuluze verze 3 – pro ŘV – viz příloha
  3. Dostupnost ZŠ verze 2 – viz příloha