SEGMENTOVÉ KONCEPČNÍ DOKUMENTY PRO OBCE NA PÍSECKU

NOSITEL PROJEKTU

 Svazek obcí regionu Písecko

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšení kvality veřejné správy v obcích na Písecku prostřednictvím posílení strategického a koncepčního řízení obcí v oblasti správy majetku obce a ve vybraných oblastech veřejných služeb (mobilita, doprava, zeleň).

ROZPOČET PROJEKTU A VÝŠE DOTACE

Rozpočet: 9 910 838,- Kč
Výše dotace: 9 415 296,09,- Kč

 

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu bude vytvořeno a následně zavedeno do praxe veřejné správy v zapojených obcích 122 koncepčních a strategických dokumentů obcí. Tyto dokumenty budou sloužit obcím jako praktické nástroje řízení obcí v rámci výkonu veřejné správy.

TERMÍN REALIZACE

Zahájení: březen 2018

Ukončení: únor 2020

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost