Již 2. číslo Informačního zpravodaje

2. čílo Informačního zpravodaje – březen 2017 Svazek obcí regionu Písecko vydal již 2. číslo Informačního zpravodaje. Ve zpravodaji se dozvíte o aktuálních činnostech svazku,  také  o vzdělávacích seminářích, které se konaly nebo které připravujeme. […]
Více informací

Rok podpory vzdělávání na Písecku – projekt MAP

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“ Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020     Rok podpory vzdělávání na Písecku  Již celý rok, od 1.1.2016, probíhá na Písecku projekt na podporu vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje […]
Více informací

Pracujete s dětmi do 15 let? Zapojte se mezi nás!

Na Písecku aktivně spolupracují organizace zaměřené na mimoškolní vzdělávání dětí do 15 let. Svazek obcí regionu Písecko spolupráci podporuje v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek. Pravidelně pořádá setkání organizací zájmového a neformálního […]
Více informací