Přehled činností Svazku obcí regionu Písecko v roce 2016

PŘEHLED ČINNOSTÍ SVAZKU OBCÍ REGIONU PÍSECKO ANEB CO JSME DĚLALI V ROCE 2016   Příprava a administrace projektů/žádostí o dotace financovaných z dotačních programů   Schválené dotace: Obec/město/škola Název projektu Poskytovatel dotace Schválená dotace Obec Slabčice Oprava […]
Více informací

Memorandum o partnerství

Řídící výbor MAP dne 30. 3. 2017 schválil text Memoranda o partnerství MAP Písecko – jednoho z výstupů projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Členové partnerství podpisem memoranda deklarují podporu pokračování komunitního plánování rozvoje vzdělávání na […]
Více informací

Již 2. číslo Informačního zpravodaje

2. čílo Informačního zpravodaje – březen 2017 Svazek obcí regionu Písecko vydal již 2. číslo Informačního zpravodaje. Ve zpravodaji se dozvíte o aktuálních činnostech svazku,  také  o vzdělávacích seminářích, které se konaly nebo které připravujeme. […]
Více informací