Dokument MAP Písecko

Dokument MAP Písecko ke schválení Řídícím výborem   Dokument MAP Písecko s přílohami ke schválení Řídícím výborem MAP k dispozici zde.
Více informací

Pozvánka na vzdělávací akci

Pozvánka na seminář pro starosty obcí Potřebuje obec územní plán? Seminář se bude konat 21. června 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti Svazku obcí regionu Písecko Velké náměstí 1, Písek 397 01, 2. patro […]
Více informací

Tisková zpráva a názory účastníků MAP

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“          Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020    Projekt na podporu vzdělávání na Písecku se chýlí k závěru první etapy Již od začátku loňského roku probíhá na Písecku projekt na podporu […]
Více informací