V současné době je Svazek obcí regionu Písecko (SORP) se svými 72 členskými obcemi jedním z největších Svazků v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek. Celkový počet obyvatel svazkových obcí je 69 167.

Více informací

Aktuality

20. 3. PUM a PUZ - návrhová část k připomínkám

Vážení občané, Ačkoliv jsme z důvodu vyhlášeného stavu nouze a s ohledem na další nařízení Vlády ČR povinni zrušit druhé veřejné setkání k Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku (PUM a PUZ), které se mělo uskutečnit v pondělí 23. 3. 2020 v prostorách Městské knihovny, na obou dokumentech samozřejmě i nadále pracujeme.…