Otavská cyklistická stezka

Vybudování dílčího úseku Otavské cyklocesty v okolí obcí Putim a Kestřany.

„OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ STEZKA – PUTOVÁNÍ KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA – CYKLISTICKÁ CESTA KESTŘANY-PUTIM“

V původně plánovaném rozsahu se jednalo se o projekt dobudování dílčího úseku Otavské cyklocesty v oblasti těsně navazující na již existující úsek této páteřní cyklostezky v prostoru od města Písku na hranice strakonického okresu v okolí obcí Putim a Kestřany. Původní záměr bylo zredukován na opravu části cyklostezky v katastru obce Putim, v lokalitě na soutoku řek Otavy a Blanice, která byla provedena v září 2018. Tato akce byla spolufinancována příspěvkem Nadace Jihočeské cyklostezky.

Svazek obcí regionu Písecko zajistil přípravu projektu (všechny stupně projektové dokumentace, územní a stavební řízení, vyřešení majetkoprávních vztahů apod.), ve spolupráci s obcí Putim se podílel na přípravě zadávací dokumentace a závěrečného ukončení akce.