Otavská cyklistická stezka

Vybudování dílčího úseku Otavské cyklocesty v okolí obcí Putim a Kestřany.

„OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ STEZKA – PUTOVÁNÍ KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA – CYKLISTICKÁ CESTA KESTŘANY-PUTIM“

Jedná se o projekt dobudování dílčího úseku Otavské cyklocesty v oblasti těsně navazující na již existující úsek této páteřní cyklostezky v prostoru od města Písku na hranice strakonického okresu.

Cílem projektu je vybudovat nové úseky liniové cyklostezky a oživit tak cykloturistiku a cyklodopravu v okolí obcí Putim a Kestřany. Stezka umožní propojení stávajících atraktivit cestovního ruchu v lokalitě a tím přispěje k rozvoji cestovního ruchu v místě i širší lokalitě.

Vybudováním cyklostezky dojde ke snížení pohybu cykloturistů v provozu hlavních silničních tahů a místních komunikací, využití potenciálu lokality i širšího okolí, vytvoření podmínek pro aktivní využívání volného času (také např. in-line bruslení). Stezka bude využívána návštěvníky obcí i jejich občany a obyvateli Písecka, umožní propojení stávajících atraktivit cestovního ruchu v lokalitě a tím přispěje k rozvoji cestovního ruchu v místě i širší lokalitě. Realizace projektu přispěje současně k možnosti strávit aktivně volný čas i pro handicapované občany, neboť díky bezbariérovému řešení úseků cyklostezky je budou moci cestu plně využít a zvládnout bez komplikací. Oddělení trasy pro cyklisty od běžného provozu přivítají také rodiny s dětmi.