Společně pro další vzdělávání

Projekt zaměřený na vzdělávání obyvatel obcí do 2 tis. obyvatel na Písecku.

Loga EU

Specifikace projektu

Svazek obcí regionu Písecko byl zapojen na pozici partnera do projektu „Společně pro další vzdělávání“.

Příjemce dotace/realizátor projektu: Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch.

Harmonogram projektu: 7/2014 – 6/2015.

Cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel obcí do 2 tis. obyvatel, prostřednictvím dalšího vzdělávání v těchto tematických oblastech:

  • právní vzdělávání (práva a povinnosti občanů dle nového Občanského zákoníku),
  • ICT vzdělávání,
  • spotřebitelská gramotnost (spotřebitelská práva dle nového Občanského zákoníku).

Na území Písecka bylo realizováno (v různých obcích):

  • právní vzdělávání – rodinné a dědické právo, majetková práva  – 6 seminářů
  • ICT vzdělávání – 15 kurzů (1 kurz – 30 hodin)
  • spotřebitelská gramotnost – 3 semináře