Centrum společných služeb obcí

Služby, rady, projekty a administrativa pro obce na Písecku

logo

Základní informace o projektu:

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je zaměřen na vytvoření a provoz center společných služeb obcí v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO).

Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých fungovat CSS, jsou DSO. Do projektu se zapojilo 86 DSO pokrývající územně celou ČR. Realizátorem projektu je Svaz měst a obcí České republiky, Svazek obcí regionu Písecko se stal smluvním partnerem projektu pro oblast Písecka.

V rámci těchto Center společných služeb jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. V rámci projektu je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Centra budou mají dále za úkol připravovat a realizovat dílčí projekty meziobecní spolupráce, které naplňují cíle projektu CSS a rovněž cíle aktuálních strategií rozvoje území mikroregionu.

Harmonogram projektu:

červenec 2016 – červen 2019

červenec – prosinec 2019 (1. prodloužení projektu – Lokální ekonomika)

leden – únor 2020 (udržitelnost projektu – 1.etapa)

březen – prosinec 2020 (2. prodloužení projektu – Běžné denní sociální potřeby obyvatel v obcích DSO, Ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a veřejnoprávní smlouvy)

leden – říjen 2021 (udržitelnost projektu – 2.etapa)

Více o projektu na https://www.smocr.cz/cs/projekty/centra-spolecnych-sluzeb