Právní poradenství

  • Zprostředkování bezplatného právního poradenství zajišťované profesionálními advokáty/právníky spolupracujícími se Svazem měst a obcí ČR – v oblasti nakládání s majetkem obcí, hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy (cca od jara 2017)