Akce

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020

 KALENDÁŘ AKCÍ

v příloze naleznete také fotodokuemntace z akcí MAP Písecko

MAP_FOTOprezentace červen2017

Přehled nejdůležitějších AKCÍ 2016 / 2017 
Datum konání Akce 2016
11. 03. 2016 Diskusní skupina zřizovatelů škol a školských zařízení, SORP
21. 03. 2016 Diskusní skupina mateřských škol Písek a okolí, 11h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
21. 03. 2016 Diskusní skupina venkovských mateřských škol, 18h, restaurace Poseidon, Písek
22. 03. 2016 Seminář – Personalistika pro škola a školská zařízení, PhDr. Mgr. J. Valenta, Vráž u Písku, 9 – 13h
23. 03. 2016 Ustavující jednání Řídícího výboru MAP Písecko, 10:30h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
11. 04. 2016 Diskusní skupina organizací neformálního a zájmového vzdělávání, 16:30h, Prácheňské muzeum, Písek
14. 04. 2016 Diskusní skupina venkovských základních škol, 10h, ZŠ a MŠ Čížová, Bošovice
21. 04. 2016 Seminář – Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ, Mgr. D. Svobodová, DDM Písek, 9 – 15h
25. 04. 2016 Diskusní skupina venkovských mateřských škol, 18h, restaurace Poseidon, Písek
28. 04. 2016 Seminář – RVP PV v praxi, Mgr. H. Švejdová, 15. MŠ Písek, 8 – 15h
02. 05. 2016 Seminář – RVP PV v praxi – pro vedoucí pracovníky MŠ, Mgr. H. Švejdová, DDM Písek, 8 – 15h
03. 05. 2016 Diskusní skupina venkovských základních škol, 9h, ZŠ a MŠ Mirovice, Lety
10. 05. 2016 Diskusní skupina píseckých základních škol, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
16. 05. 2016 Diskusní skupina organizací neformálního a zájmového vzdělávání, 16:00h, Technologické centrum, Písek
17. 05. 2016 Diskusní skupina mateřských škol Písek a okolí, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
20. 05. 2016 Seminář – Žáci s potřebou podpůrných opatření v ZŠ, Mgr. D. Svobodová, DDM Písek, 9 – 15h
23. 05. 2016 Diskusní skupina venkovských mateřských škol, 18h, restaurace Poseidon, Písek
24. 05. 2016 Společná diskusní skupina základních škol ORP Písek, 9:30h, ZŠ a MŠ Záhoří, Ptáčkovna, Písek
08. 06. 2016 Jednání Řídícího výboru MAP, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
16. 06. 2016 Společná diskusní skupina základních škol ORP Písek, 10:00h, Praktická škola Písek, Ptáčkovna, Písek
28. 06. 2016 Seminář – Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ, Mgr. Š. Glösslová, ZŠ J.K. Tyla, Písek, 9 – 15:30h
25. 08. 2016 Seminář – Plán Pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1.st.podpůrných opatření, Mgr. Š. Glösslová, ZŠ T. Šobra, Písek, 9 – 15:30h
25. 08. 2016 Naplňování RVP v praxi MŠ, Mgr. H. Švejdová, 5.MŠ Písek, 8:30 – 15h
26. 08. 2016 Seminář – Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace, Mgr. J. Hartmanová, ZŠ Mirovice a Záhoří, 9 – 15:30h
30. 08. 2016 Seminář – Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ, Mgr. D. Dudek, ZŠ E. Beneše, Písek, 9 – 15:30h
30. 08. 2016 Seminář – Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ, Mgr. Hartmannová, MŠ E. Beneše Písek, 9 – 15:30h
01.09. 2016 Seminář – Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1.st.podpůrných opatření, Mgr. D. Svobodová, ZŠ Mirovice a Záhoří, 9 – 15h
02.09. 2016 Seminář – Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1.st.podpůrných opatření, Mgr. D. Svobodová, ZŠ Tylova Písek, 9 – 15:30h
21. 09. 2016 Diskusní skupina mateřských škol Písek jih, 18h, Salonek Hotelu U Zlatého býka, Písek – PŘELOŽENO Z 19.9.2016
29. 09. 2016 Diskusní skupina vedení základních škol – ZŠ Kluky, 10:00 hod.
04.10. 2016 Diskusní skupina mateřských škol Písek a okolí, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
19. 10. 2016 Diskusní skupina organizací zájmového a neformálního vzdělávání, 16:00h, Divadlo Pod Čarou, Písek
24. 10. 2016 Diskusní skupina Mateřské školy Písecko – jih, 18:00 hod. (místo bude upřesněno)
03. 11. 2016 Diskusní skupina Základní školy Písecko, 10:00 hod. (U Zlatého býka)
09. 11. 2016 Seminář – Správní řád, Inkluze, PhDr. Mgr. J. Valenta, Vráž u Písku, 9 – 12 hod.
22. 11. 2016 Diskusní skupina Mateřské školy Písek a okolí, 11:00 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
23. 11. 2016 Jednání Řídícího výboru MAP Písecko, 11h, salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
30. 11. 2016 Diskusní skupina ZŠ Písecko, 9:00 hod., ZŠ T. Šobra – párová výuka
09. 12. 2016

 

Seminář – Školní násilí, šikana, práce s problémovým žákem, Mgr. Michaela Veselá, 8:30 – 13:30h., ZŠ E. Beneše, Písek

Akce 2017

12. 1. 2017 Diskusní skupina ZŠ Písecko, 10:30 hod., hotel U Zlatého býka, Písek
12. 1. 2017 Diskusní skupina organizací zájmového a neformálního vzdělávání, 16:00 hod., Divadlo Pod Čarou, Písek
18. 01. 2017 Seminář – Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova pro MŠ a 1.st.ZŠ, PhDr. Kaslová, Písek, 8 – 15:30 hod.
23. 1. 2017 Diskusní skupina MŠ Jih, 18:00 hod., U Zlatého býka, Písek
24. 1. 2017 Diskusní skupina MŠ Písek a okolí, 11:00 hod., U Zlatého býka, Písek
31. 01. 2017 Diskusní skupina Zřizovatelé škol a školských zařízení, 10:00 hod., SORP Písek
10. 02. 2017 Exkurze do Křesťanské základní školy v Jihlavě, Mgr. Glösslová
16. 2. 2017 Diskusní skupina základních škol, 10:30, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
1. 3. 2017 Diskusní skupina zřizovatelů škol, 10:00 hod., zasedací místnost SORP, Písek
6. 3. 2017 Diskusní skupina mateřských škol Písecko jih, 18h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
7. 3. 2017 Diskusní skupina mateřských škol Písek a okolí, 11h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
9. 3. 2017 Odborná diskusní skupina – učitelé českého jazyka a literatury, 14-16h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
23. 3. 2017 Diskusní skupina vedení základních škol Písecko, 10:30h, salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek
27. 3. 2017 Diskusní skupina vedení mateřský škol Písecko jih, 18:00 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
5. 4. 2017 Diskusní skupina zřizovatelů škol, 10:00 hod., zasedací místnost SORP, Písek
19. 4. 2017 Diskusní skupina vedení mateřských škol Písek, 11 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
20. 4. 2017 Diskusní skupina Základní školy Písecko, 10:30 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
24. 4. 2017 Diskusní skupina vedení mateřských škol Písecko jih, 18 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
11. 5. 2017 Diskusní skupina Zřizovatelů škol, 10 hod., SORP, Písek
18. 5. 2017 Diskusní skupina vedení základních škol Písecko, 10:30 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
24. 5. 2017 Workshop – Legislativní rámec pro Společné vzdělávání (Inkluzivní škola a financování jejích aktivit), Mgr. Šárka Glösslová a kolektiv, 9 – 15 hod.. aula ZŠ E. Beneše, Písek
24. 5. 2017 Diskusní skupina organizací zájmového a neformálního vzdělávání, 16hod., SORP, Velké nám.1, Písek
25. 5. 2017 Diskusní skupina vedení mateřských škol Písek, 11 hod., salonek Hotelu u Zlatého býka, Písek
1. 6. 2017 Veřejné projednání dokumentu MAP, 15:30 hod., Kulturní dům Písek, Hudební sál (1. patro)
14. 6 2017 Jednání Řídícího výboru MAP, 11:00 hod., salonek Hotelu u Zlatého Býka, Písek