Kompostéry II

Předcházení vzniku odpadů v obcích na Písecku

NÁZEV PROJEKTU: Domovní kompostéry SO Písecko

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je:

1) předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů u zdroje, tedy kompostováním, prostřednictvím pořízení a následujícího využívání domácích kompostérů. Na fungování systému prevence a předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů se budou podílet obyvatelé obcí zapojených do projektu (občané s trvalým pobytem na území obce, příp. majitelé chat a chalup). V rámci projektu je počítáno s pořízením 601 kusů domácích kompostérů.

2) rozšíření služeb obyvatelům pro předcházení vzniku odpadů, a to pořízením 9 kusů kontejnerů na textil a 9 Re-Use zařízení. Bude tak zajištěno materiálové využití části odpadů jinak odkládaných do nádob na směsný komunální odpad nebo do objemného odpadu, čímž dojde k odklonění těchto odpadů od skládkování.

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Hlavním očekávaným výsledkem bude snížení množství vznikajících odpadů, tj. snížení zatížení skládkovacích míst pro likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO). A to jednak snížením množství biologicky rozložitelných odpadů o množství, jež bude „pokryto“ navrženými kapacitami domácího kompostování v rámci projektu a snížením SKO o množství vytříděného textilu a dalších materiálů, které budou odkládány do Re-Use zařízení (skladovacích kontejnerů).

Dalším očekávaným výsledkem je snížení finančních nákladů obcí na likvidaci biologicky rozložitelných odpadů, protože se biologicky rozložitelné materiály budou likvidovat (zpracovávat) přímo u zdroje vzniku těchto odpadů, tedy u současných i budoucích producentů odpadů (občanů).

ROZPOČET PROJEKTU A VÝŠE DOTACE DLE SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O DOTACI:

Rozpočet: 4 470 345,00 Kč

Výše dotace: 3 799 459,20 Kč

ZAPOJENÉ OBCE DO PROJEKTU:

Bernartice, Boudy, Branice, Horosedly, Kestřany, Kluky, Milevsko, Mišovice, Olešná, Rakovice, Smetanova Lhota

HARMONOGRAM:

Zahájení: únor 2021 (zahájení přípravy výběrových řízení na dodavatele)

Ukončení: květen 2022 (mezní termín umístění všech kompostérů, kontejnerů a Re-Use zařízení na vybraná místa v zapojených obcích)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.