Zpracování žádostí o dotace a související dokumentace

  • Zpracování žádostí o dotaci z krajských, národních a evropských dotačních/nadačních programů vč. přípravy a kompletace příloh dle podmínek daného programu
  • Zpracování případových studií, studií proveditelnosti, finančních analýz atd. jako příloh žádosti dle pravidel daného programu
  • Monitoring v oblasti krajských, národních a evropských dotačních/nadačních programů
  • Vyhledání vhodného zdroje financování projektového záměru
  • Poradenství při zpracování projektů