Administrativní podpora a informovanost obcí

  • Příprava obecně závazných vyhlášek
  • Příprava vzorů smluv
  • Poradenství a informovanost obcí pro zajištění zákonných povinností obcí v oblasti samostatné a přenesené působnosti obcí, např. v oblasti fungování volených orgánů obce, nakládání s nemovitým majetkem obce, vydávání a evidence právních předpisů obce, zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím atd.