V současné době je Svazek obcí regionu Písecko (SORP) se svými 70 členskými obcemi jedním z největších svazků v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek. Celkový počet obyvatel svazkových obcí je cca 69 tisíc.

Více informací

Aktuality

1. 12. Školy na Písecku si chválí spolupráci

Projekty Místní akční plánování rozvoje vzdělávání (MAP) realizované Svazkem obcí regionu Písecko z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání končí k 30. listopadu 2023. V rámci aktivit těchto projektů byla úspěšně nastavena spolupráce…