V současné době je Svazek obcí regionu Písecko (SORP) se svými 72 členskými obcemi jedním z největších Svazků v České republice, pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek. Celkový počet obyvatel svazkových obcí je 69 167.

Více informací

Aktuality

7. 2. Veřejné projednání PUM a PUZ

Dne 5.2.2020 proběhlo veřejné projednání analytické části dokumentů: Plán udržitelné mobilityPlán udržitelné zeleně města Písku Své podměty k této části můžete zasílat prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete zde. Veškeré dokumenty jsou k dispozici níže.