Kancelář

Pomáháme s přípravou a realizací rozvojových projektů v regionu, získáváním grantů a dotací na tyto projekty a další administrativní podporou.

Pomáháme obcím v těchto oblastech:

  • Administrativní podpora a informovanost obcí
  • Právní poradenství
  • Zpracování žádostí o dotace a související dokumentace
  • Řízení a administrace projektů – projektový management
  • Veřejné zakázky – výběrová/zadávací řízení
  • Společné akce/postupy/projekty
  • Další činnosti

Pomocné činnosti nabízíme také pro organizace zřizované obcemi (základní školy, mateřské školy atd.).Mohou se na nás také obrátit občané obcí v rámci kontaktního centra pro občany, případně zástupci zájmových či neziskových organizací působících v obcích, především v oblasti získávání dotací, zaměstnávání na veřejně prospěšné práce a v oblasti fungování obcí.

Máme zkušenosti s fungováním samospráv obcí, vyřizováním žádostí o dotace, administrací dotačních projektů, organizací a administrací výběrových a zadávacích řízení a dalšími administrativními činnostmi souvisejícími s chodem obcí.