Bývalá fara v Pohoří roste do krásy

Bývalá fara v Pohoří roste do krásy

Budova zchátralé fary uprostřed vesničky Pohoří na Mirovicku se mění před očima. Po téměř roce a půl od zahájení stavebních prací se blíží oprava bývalé fary do svého cíle. V budově vznikne celkem šest startovacích bytů, určené především pro mladé rodiny.

„Vše by mělo být hotovo do konce září,“ uvedl Vladimír Čelakovský, starosta obce Mišovice, pod které Pohoří spadá.

Slavnostní otevření pro veřejnost včetně možnosti prohlídky nově opravené budovy je plánováno na sobotu 22. září od 13 hodin.

Rekonstrukce fary přijde obec, která je vlastníkem budovy i přilehlého areálu, na více než jedenáct milionů korun, z toho přes tři miliony korun je hrazeno z krajské dotace.

Obec Mišovice při přípravě a administraci žádosti o dotaci spolupracuje se Svazkem obcí regionu Píseckou, jehož jsou Mišovice členskou obcí.

Při svazku obcí funguje již více než dva roky tzv. centrum společných služeb obcí, které vzniklo díky spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky v projektu, do něhož je písecký svazek zapojen. „Snažíme se být pro starosty a starostky obcí jak pomocníkem a rádcem v oblasti zákonů a vyhlášek souvisejících s vedením obcí, tak pomáhat s papírováním spojeným s dotacemi či plněním zákonných povinností obcí“, vysvětlil zaměstnanec svazku Vladimír Drye.

„Díky pomoci svazku jsme opakovaně úspěšně získali krajské dotace z programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, celkem byly obci schváleny čtyři na sebe navazující dotace, pracovníci svazku nám velmi pomáhají s papírováním spojeném s vyřizováním dotací a dalšími administrativními činnostmi,“ poznamenal Vladimír Čelakovský.

Svazek obcí také pro obec zajistil výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Vzhledem k nedostatkům v projektové dokumentaci nebylo výběrové řízení úplně jednoduché“, uvedl Vladimír Drye. „Nakonec se však podařilo výběrové řízení zdárně uskutečnit, dle průběhu stavby a aktuálního stavu rekonstrukce se zdá, že obec vybrala velmi dobře“.

Samotný průběh vlastní rekonstrukce nebyl zcela bezproblémový, také s ohledem na to že jde o 170 let starou budovu. V úvodní fázi byl například po odkrytí střešní krytiny a vyčištění uložení trámů zjištěn havarijní stav krovu a dále i nestabilní část obvodové zdi budovy. Původní projekt si tudíž vyžádal dodatečné částečné změny, které byly nezbytné pro kvalitní provedení a zajištění dlouhé životnosti stavby. Došlo mimo jiné k položení zcela nové konstrukce krovu, náhradě části původního obvodového zdiva a štítů novým zdivem či k zesílení základových konstrukcí.

Rekonstrukce objektu, který se nachází na návsi obce v blízkosti kostela z 12. století a patří tak neodmyslitelně do centra obce, spočívala v kompletní opravě „zvenku i zevnitř“. Budova má tudíž novou fasádu, okna a došlo ke kompletnímu zateplení budovy. Uvnitř budovy došlo ke kompletnímu přebudování interiéru, kdy byly provedeny mimo jiné nové elektroinstalace, podlahy, sociální zařízení a všechny další práce nezbytné pro zajištění nové bytové funkce budovy.

V bývalém farním areálu bylo navíc letos v blízkosti zrekonstruované budovy fary vybudováno dětské hřiště. „Věříme, že i tato novinka pomůže nalákat do Pohoří mladé lidi či rodiny s malými dětmi. Do budoucna předpokládáme venkovní areál dále vylepšit mimojiné výsadbou zeleně,“ uzavírá Vladimír Čelakovský.

Společně s blízkým venkovským muzeem regionu Mirovicka, které se rozvíjí v bývalé škole v Pohoří, se tak obci daří postupně navrátit do centra této malebné vesničky zase čilý život.

Fara v Pohoří před rekonstrukcí

Fara v Pohoří po rekonstrukci

 

31. 8. 2018 | Aktuality