Centrum společných služeb pomůže a poradí obcím

Od července letošního roku byl oficiálně zahájen provoz centra společných služeb obcí při Svazku obcí regionu Písecko.

Svazek obcí se totiž zapojil do společného projektu Svazu měst a obcí České republiky s názvem  „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS). V tomto projektu budou tato centra fungovat v rámci dobrovolných svazků obcí. Celkově se předpokládá se zapojením 86 svazků obcí pokrývající územně celou ČR.

Centrum by se do budoucna mohlo stát pro starosty obcí na Písecku cenným pomocníkem a rádcem. Starostové by zde mohli například získat rady v oblasti zákonů a vyhlášek souvisejících s vedením obcí a získat pomoc s administrativou, kterou jsou starostové na venkově zavaleni. Výrazná pomoc by to mohla být především pro tzv. neuvolněné starosty, kteří musí kromě vedení obce ještě vykonávat vlastní zaměstnání.

Svazek obcí regionu Písecko tímto krokem navazuje na již delší dobu poskytované pomocné činnosti pro obce, kdy zaměstnanci kanceláře pomáhají obcím ale i organizacím zřizovaným obcemi a dalším organizacím v regionu mimo jiné s přípravou žádostí o dotace a „papírováním“ spojeným s dotacemi včetně výběrových řízení na veřejné zakázky.

V letošním roce se díky spolupráci se svazkem obcí mimojiné podařilo získat dotaci na pořízení požárního vybavení hasičů v Oseku u Milevska, opravu kapličky na návsi v Křenovicích či vybudování čerpací stanice odpadních vod a části dosud chybějící kanalizace v Orlíku nad Vltavou. Obdobně pracovníci kanceláře svazku zajišťují výběrová řízení pro obce, z mnoha uskutečněných výběrových řízení jmenujme například nákup traktoru pro obec Zběšičky či vybudování vodojemu a tlakové stanice jako součást vodovodní sítě v Oldřichově (místní část obce Dobev).

Centrum bude mít dále za úkol připravovat a realizovat projekty meziobecní spolupráce. Zpravidla se jedná o projekty zahrnující potřeby více obcí, které se potýkají s obdobnými problémy a společný postup jim umožní zjednodušení přípravy, realizace nebo následného provozu z hlediska administrativního, finančního a dalších hledisek. Aktuálně mimo jiné probíhá příprava společného projektu na pořízení domácích kompostérů do obcí na Písecku.

Z větších aktuálních projektů meziobecní spolupráce realizovaných svazkem jmenujme především dlouhodobý již od roku 2008 probíhající projekt zaměstnávání obyvatel obcí na údržbu a úklid obcí (tzv. veřejně prospěšné práce) a dále projekt zaměřený na podporu spolupráce mezi školami a dalšími organizacemi působícími v oblasti školství a vzdělávání na Písecku (tzv. MAP).

V oblasti veřejně prospěšných prací svazek aktuálně zaměstnává ve spolupráci s Úřadem práce více než 150 zaměstnanců, kdy zajišťujeme kompletní personální, mzdovou a administrativní agendu v rámci zaměstnávání těchto pracovníků v obcích. V oblasti spolupráce ve vzdělávání na Písecku jede na plné obrátky projekt „MAP“. Od začátku letošního roku proběhlo mimojiné již 16 společných setkání se zástupci mateřských škol, základních škol, zřizovatelů škol, vzdělávacích organizací a dalších subjektů pracujících s dětmi do 15 let, dále proběhlo 6 vzdělávacích akcí pro učitele a vedoucí pracovníky základních a mateřských škol, dalších 5 školení je již naplánováno na přelom srpna a září.

Činnost center bude podporována v projektu po dobu tří let, tj. do června roku 2019. Jedním z podstatných cílů projektu je během tohoto období ověřit a nastavit stabilní systém fungování a financování svazků obcí jako profesionálního partnera pro obce v oblasti rozvoje obcí a poskytování veřejných služeb občanům. Pro svazek obcí regionu Písecko se jedná o významnou příležitost jak služby svazku pro obce udržet a dále vylepšit na profesionální úroveň, tak aby mohly pokračovat i po ukončení projektu.

12. 7. 2016 | Aktuality