Děti poznávají přírodu ve školách v píseckém a milevském regionu díky spolupráci se svazkem obcí

V září tohoto roku nabídl Svazek obcí regionu Písecko všem základním školám píseckého a milevského regionu možnost využití vzdělávacích programů především s přírodovědným zaměřením zajištěné odbornými lektory Českého nadačního fondu pro Vydru z Třeboně a vzdělávacího centra Cassiopeia z Českých Budějovic. Tyto programy na školách probíhají od září do prosince letošního roku za finanční podpory Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Do společného projektu se zapojily na základě projeveného zájmu školy z celého regionu, konkrétně 1. Základní škola Milevsko, 2. Základní škola Milevsko, Základní škola Chyšky, Základní škola Bernartice, Základní škola Čížová, Základní škola Protivín, Základní škola Záhoří a Základní škola Sepekov.

Učitelé mohli vybírat ze široké nabídky témat. Žáci se v rámci programu setkávají se živými zvířaty, které můžeme chovat doma nebo se s nimi setkáváme ve městě a v přírodě. Učí se tato zvířata lépe poznat, jak na ně správně reagovat, případně je umět zachránit a také v některých případech se jich přestat bát.

Jak nám sdělila paní učitelka Radmila Dostálová z 2. základní školy v Milevsku: „U žáků vzbuzuje velký zájem možnost seznámení se s hady. Hroznýš Artur a užovka Tečka ukázaly mimo jiné žákům, že se jich nemusí bát ani z nich mít hrůzu.“

Dalšími zvířaty jsou volavka Anežka a kalous Kája, kteří umožňují žákům je z bezprostřední blízkosti pozorovat a všímat si jak tvary různých částí těla související s jejich funkcí a způsobem života. Dále žáci poznávají jak vypadá mraveniště zevnitř, seznamují se s včelím královstvím, poznávají lesní zvířátka a nebo společně putují přírodou jižních Čech i celé ČR.

Starší žáci se učí hravou formou například o vlastnostech vody, vlivu výroby potravin na stav živé přírody, o kvalitě vody, půdy, ovzduší. V neposlední řadě se zabývají otázkou, zda třídit či netřídit odpad.

„Kladné hodnocení a spokojené tváře žáků nám ukazují, že tato spolupráce je přínosná a zařazování výukových programů do vyučování se žákům líbí,“ upřesnil pracovník svazku obcí Vladimír Drye.

Předseda svazku obcí Miroslav Sládek dále doplňuje: „Touto akcí dále navazujeme na započatou spolupráci se školami v našem regionu. V jarních měsících jsme pomohli zorganizovat a zafinancovat dopravu na výlety dětí z mateřských škol z celého okresu Písek. Děti se ve spolupráci se svazkem obcí rozjely do Pohádkové kovárny v Selibově, do Zeměráje v Kovářově nebo navštívily Záchrannou stanici v Makově. V září jsme ve Zvíkovském Podhradí uspořádali společné setkání za účasti více než 70 hostů z řad zástupců mateřských a základních škol, obcí, místních akčních skupin a dalších organizací z regionu Písecka a Milevska.“

Svazek obcí se hodlá od nového roku věnovat také zlepšení spolupráce mezi školami, obcemi, místními akčními skupinami a organizacemi působící ve vzdělávání dětí a mládeže.

Projektová manažerka svazku Taťána Mládková upřesňuje: „Od ledna bychom měli zahájit realizaci nového společného projektu zaměřeného na spolupráci v oblasti vzdělávání na Písecku. Máme radost, že se zapojením do projektu předběžně souhlasily všechny školy na území ORP i jejich zřizovatelé – obce. V rámci projektu také uspořádáme společné vzdělávací semináře pro pracovníky škol.“

Realizace projektu bude probíhat do června 2017, administrativně bude projekt řídit svazek obcí, odborně se pak do projektu zapojí experti ze vzdělávací branže a školství, zástupci obcí, škol, vzdělávacích a dalších organizací.

„Pokud kohokoliv zajímá problematika předškolního, základního, zájmového či neformálního vzdělávání dětí do 15 let na Písecku, rádi ho uvítáme v řešitelském týmu“, uzavírá Taťána Mládková.

 

2.ZŠ Milevsko_1_f 2.ZŠ Milevsko_2_f ZŠ Čížová_fZŠ Protivín_f

 

15. 12. 2015 | Aktuality