Díky Svazku obcí regionu Písecko bude třídění odpadů pro obyvatele regionu dostupnější

Díky Svazku obcí regionu Písecko bude třídění odpadů pro obyvatele regionu dostupnější

Svazek obcí regionu Písecko se formou spolupráce obcí a měst snaží přispět ke zlepšení životních podmínek místních obyvatel a to dalším úspěšným společným projektem, který je zaměřen na pořízení sběrných nádob na tříděný odpad v obcích a městech regionu. Svazek obcí získal pro tyto účely dotaci ve výši více než 3,5 milionů korun.

Projekt se zaměřuje na snížení měrné produkce odpadů v jednotlivých obcích a městech, na zlepšení systému odděleného sběru a manipulace s odpady a na zajištění jejich využití. Projekt zmodernizuje vybavení měst a obcí a zvýší kapacitu sběrných nádob na třídění odpadů dle potřeb zapojených obcí.

Do společného projektu se zapojilo celkem 18 členských obcí a měst svazku: Písek, Čížová, Dobev, Drhovle, Heřmaň, Chyšky, Kluky, Milevsko, Mirotice, Oslov, Slabčice, Vráž, Přeborov, Horosedly, Nerestce, Zvíkovské Podhradí, Dolní Novosedly a Vlastec.

Obce a města chtějí tímto společným projektem podpořit zvýšení množství separovaného sběru odpadů prostřednictvím rozšíření sítě kontejnerů a nádob na tříděný odpad a doplňkové osvětové činnosti občanů v oblasti třídění odpadů. Jedná se především o komodity biologicky rozložitelný odpad, plast, papír a sklo, v menší míře pak kovy, objemný odpad a nápojové kartony.

Celkově bude dodáno do obcí a měst 298 ks kontejnerů a nádob na tříděný odpad. V Milevsku se nově objeví 30 nádob o objemu 240 litrů na bioodpad a přibyde po 7 kontejnerech na plast, barevné sklo a bílé sklo. V Písku bude mimojiné navýšen počet stávajících nádob na bioodpad o 20 kontejnerů o objemu 1100 litrů, dalších dvacet nádob bude k dispozici také pro sběr papíru a stejný počet pro sběr plastů. Nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou moci využít občané v Klukách, Oslově či Slabčicích.

Během srpna bylo již provedeno výběrové řízení na dodavatele. V současné době je Svazek obcí před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem a poté bude následovat rozvoz do jednotlivých obcí, který by měl proběhnout během podzimních měsíců.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Kontakt: Helena Šedivá, Svazek obcí regionu Písecko, E-mail: sediva@sorp.cz, Tel.: 775 929 600

8. 9. 2017 | Aktuality