Dokumentace – vyúčtování příspěvku Jihočeského kraje na projekt „Orlicko čistější“

Na základě jednání mimořádné Rady regionu Svazku obcí regionu Písecko dne 29.7.2015 zveřejňujeme doplňující doklady ve věci závěrečného vyúčtování příspěvku na projekt „Orlicko čistější“, které nezavdávají podezření na podvodné jednání příjemce:

Materiál pro jednání mimořádné Rady regionu dne 29.7.2015) – Nález (Jihočeský kraj), Důkaz (SORP)
Kniha došlých faktur za rok 2009 – modře označené faktury uhrazené z příspěvku KÚ, zeleně označené faktury uhrazené z POV
Výpis z účtu – úhrada faktury EKOEKO VS 200900098
Přehled z účetnictví – dotace a čerpání POV označeno ÚZ 710 + tabulka/vnitřní doklad k vyúčtování/
Přehled z účetnictví – čerpání příspěvku označeno ÚZ 92 + tabulka /vnitřní doklad k vyúčtování/

29. 7. 2015 | Aktuality