Hasiči z Mirotic mají novou zbrojnici

Hasiči z Mirotic mají novou zbrojnici

Nová hasičská zbrojnice vznikla v Kopeckého ulici nedaleko objektu zemědělského družstva přestavbou starého městského objektu. „Práce na hasičské zbrojnici byly zahájeny loni v létě a byly dokončeny dle harmonogramu v dubnu tohoto roku“, uvedla starostka města Martina Mikšíčková.

Sbor dobrovolných hasičů v Miroticích byl založený před 136 lety. Za celou dobu neměl žádnou typickou hasičárnu. Tomu je teď konec, a to díky Ministerstvu vnitra a Jihočeskému kraji, které společně s městem podpořily místní zásahovou jednotku. „Hasičskou techniku jsem dosud parkovali v areálu zemědělského družstva, kde se netopilo, takže jsme v zimě museli vždy vypouštět z cisterny vodu. To komplikovalo výjezdy naší zásahové jednotky,“ vysvětlil jednatel SDH Mirotice Martin Chovanec. Teď budou hasiči v zimě u zásahů rychleji. 

Vybudování nové hasičárny stálo celkem 6,5 milionu korun. Ministerstvo vnitra přispělo částkou 2,033 milionu korun. Jihočeský kraj přispěl částkou 1,733 milionu korun. Zbývající část zaplatilo město.  S žádostí o krajskou dotaci a s administrací obou dotací pomohl městu Svazek obcí regionu Písecko, jehož jsou Mirotice členskou obcí. Svazek obcí také pro město zajistil výběrové řízení na zhotovitele stavby.

26. 7. 2019 | Aktuality