Intenzivní začátek školního roku na Písecku

 Intenzivní začátek školního roku na Písecku

19. září se v krásných prostorách lázní Vráž sešli ředitelé a vedoucí učitelky všech základních a mateřských škol z Písecka. Zahájili tak společně takzvaný MAP II Písecko – tedy Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku, čtyřletý projekt na podporu rozvoje vzdělávání.

Dopoledne se účastníci během intenzivní vzdělávací části seznámili s aktuálním plánem činností v rámci MAP II Písecko a s jednotlivými členy realizačního týmu tohoto projektu. Zástupkyně z Národního institutu pro další vzdělávání Ing. Ivana Kozáková a Bc. Gabriela Švehlová informovaly o aktuální podpoře škol, zástupce Agentury pro sociální začleňování Mgr. Pavel Košák představil aktivity na Písecku a vedoucí Písecké pobočky Naděje Mgr. Petra Martíšková shrnula aktivity centra včetně spolupráce se základními a mateřskými školami. Poté začal tříhodinový seminář s Mgr. Pavlem Zemanem na téma Ředitel školy a zákoník práce včetně aktuálních informací ze školské legislativy.

  

Po obědě následovalo úvodní setkání pracovních skupin působících v rámci projektu MAP II Písecko. Skupiny mateřských škol a základních škol se již scházely během předchozího projektu MAP, který probíhal v letech 2016 – 2017. Ředitelé a vedoucí pedagogové Píseckých i venkovských škol se vzájemně poznali a sdíleli své zkušenosti, názory, postřehy a potřeby v předchozím MAPu. Ve Vráži se školy dohodly na harmonogramu jednotlivých aktivit, době a formě komunikace a setkávání se. V rámci MAP II bude působit 6 pracovních skupin – mateřské školy, základní školy, pro matematickou gramotnost, pro čtenářskou gramotnost, pro financování a pro rovné příležitosti. Všechny zapojené organizace budou pokračovat v podpoře rozvoje vzdělávání na Písecku, plánování společných aktivit, setkávání, výměna informací a zkušeností, vzájemné vzdělávání a stanovování dalších cílů škol, neziskových organizací a dalších zapojených subjektů. Tyto aktivity budou oproti předchozímu MAP rozšířeny o množství společných akcí škol pro jejich pedagogy i děti a žáky.

Každá škola si také ustanovila svého tzv. analytika, který bude zodpovědný za zpracování plánu potřeb školy a poté za jeho hodnocení, doplnění, aktualizaci a za přenos informací ze školy do jednotlivých pracovních skupin a týmů projektu, aby nakonec všechny informace byly zaneseny do výsledného strategického dokumentu a s ním postupně předávány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Tento proces, probíhající v celé republice, by měl pomoci optimálnímu plánování a rozdělování financí pro školy, směřování dotačních výzev a zaměření různých podpůrných programů.

V nejbližší době čeká tedy školy množství společných akcí, zhodnocení aktivit plánovaných v minulém MAPu a nové aktivity podporujících vzájemnou spolupráci a zatraktivnění výuky ve školách na Písecku.

9. 10. 2018 | Aktuality