Kronikáři obcí a spolků se opět setkali v Milevském klášteře

Proběhlo další setkání kronikářů

Ve středu 29. března od 12:30 proběhlo další setkání kronikářů v Latinské škole a areálu Kláštera Milevsko.

Vzdělávací seminář byl zahájen prohlídkou Kláštera Milevsko, který je nejstarším klášterem v jižních Čechách. Průvodce seznámil účastníky s historií, skvosty kláštera a životem Bratří premonstrátů.

Kronikáři a kronikářky měli možnost v první části semináře diskutovat nad kronikami, předávat si zkušenosti a seznamovat se z prací svých kolegů. Druhou část – odbornou přednášku lektoroval Mgr. Tomáš Hromádka – kronikář městské části Praha – Velká Chuchle od roku 1995, učitel a historik, který byl oceněn titulem „Kronikář roku“ Sdružením kronikářů Čech, Moravy a Slezska za rok 2014 a  šéfredaktor časopisu Kroniky a kronikáři.

Účastníci semináře se dozvěděli zajímává témata k aktuální legislativě, vedení kroniky v ručně psané podobě a v elektronické podobě s následným vytištěním v hlubším kontextu a více se lektor zaměřil na  přílohy ke kronice, co mohou obsahovat a jak je zpracovat.

20170329_144856

20170329_142423

DSCN0129

DSCN0127

20170329_151354

3. 4. 2017 | Aktuality