Kronikáři obcí na Písecku se setkali v Městské knihovně v Písku

Opět se konal vzdělávací seminář pro kronikáře obcí, spolků a organizací

19. srpna od 9:00 hodin v Městské knihovně v Písku se konala vzdělávací akce pro kronikáře obcí, spolků či jiných organizací, které vedou kroniku. Na semináři se dozvěděli zajímavá témata související s obecními kronikami, kronikami spolků a organizací, jako je aktuální legislativa, jak a čím psát do kroniky, jak vést přílohy, jak dopsat kroniku, když nebyla nějaký čas vedena, GDPR (ochrana osobních údajů) a kronika atd. Součástí byla také diskuse nad zajímavostmi v místních kronikách a ukázkami vedení nejen obecních kronik. Součástí semináře bylo také seznámení se s metodickým pokynem Jak vést obecní kroniku na počítači s následným vytištěním. Účastníci semináře si měli možnost prohlédnou Městskou knihovnu s odborným výkladem. Lektorem byl  Mgr. Tomáš Hromádka – kronikář městské části Praha – Velká Chuchle od roku 1995; učitel a historik; za rok 2014 oceněn titulem „Kronikář roku“ Sdružením kronikářů Čech, Moravy a Slezska; šéfredaktor časopisu Kroniky a kronikáři.