„Mapování“ nás baví

Mapování“ nás baví

Blíží se konec školního roku a i my jdeme také do finiše. Od jara v projektu MAP II Písecko není nouze o aktivity pro všechny věkové kategorie.

Předškoláci z dvanácti školek navštívili v průběhu května a června výukové programy v Centru enviromentální výchovy Dřípatka v Prachaticích. Bylo skvělé, jak budoucí prvňáčci pozorně zvládli zajímavě připravený a pro Dřípatku pilotní program. Učitelé mateřských i základních škol měli příležitost se účastnit čtyřech workshopů na podporu čtenářské gramotnosti, které pro ně připravila paní Věra Lukášová v návaznosti na velmi úspěšný workshop se skupinou Lukáše Hejlíka LISTOVÁNÍ. Společně se věnovali se dramatizaci, scénickému čtení, sdíleli zkušenosti z vlastní výuky. Žáci základních škol, kteří navštěvovali čtenářské kluby, ukončí svou roční práci společným setkáním na Minifestivalu čtení v Městské knihovně v Písku 17. června.

Nezapomněli jsme se ani podělit o své zkušenosti se zástupci dalších Místních akčních plánů pro rozvoj vzdělávání ze Strakonic a z Vimperka. Při návštěvě Písku měli pedagogičtí pracovníci možnost obdivovat také naši novou knihovnu a vzájemně se informovat o zajímavých aktivitách, vyměnit si zkušenosti a kontakty.

Již nyní víme, že atraktivní akce pro pedagogy, žáky a další aktéry budou pokračovat i v příštím školním roce, třeba dílnami psaní či netradiční soutěží pro školy. Svazek obcí regionu Písecko realizuje tyto akce v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II. Zástupci realizačního týmu projektu děkují všem zúčastněným za skvělou spolupráci a přejí všem slunné a veselé prázdniny.

13. 6. 2019 | Aktuality, MAPII Písecko