Na Písecku přibyly nové kontejnery na třídění odpadů

Na Písecku přibyly nové kontejnery na třídění odpadů

Občané obcí v regionu svazku obcí mohou lépe třídit odpad a zkrátí se jim vzdálenost ke kontejnerům či nádobám na tříděný odpad. Většinu nákladů na jejich pořízení pokryla dotace ve výši více než 4,3 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, kterou získal Svazek obcí regionu Písecko.

Projekt se zaměřuje na snížení měrné produkce odpadů v jednotlivých obcích a městech, na zlepšení systému odděleného sběru a manipulace s odpady a na zajištění jejich využití. „Díky novým kontejnerům a nádobám na tříděný odpad zmodernizujeme vybavení měst a obcí a zvýšíme kapacitu sběrných nádob dle potřeb zapojených obcí“ upřesňuje Helena Šedivá ze Svazku obcí regionu Písecko.

 

Do společného projektu se zapojilo celkem 18 členských obcí a měst svazku: Písek, Čížová, Dobev, Drhovle, Heřmaň, Chyšky, Kluky, Milevsko, Mirotice, Oslov, Slabčice, Vráž, Přeborov, Horosedly, Nerestce, Zvíkovské Podhradí, Dolní Novosedly a Vlastec.

Celkově bylo dodáno do obcí a měst 298 ks kontejnerů a nádob na tříděný odpad. V Milevsku je nově 30 nádob o objemu 240 litrů na bioodpad a po 7 kontejnerech na plast, barevné sklo a bílé sklo. V Písku byl  mimojiné navýšen počet stávajících nádob na bioodpad o 20 kontejnerů o objemu 1100 litrů, dalších dvacet nádob je k dispozici také pro sběr papíru a stejný počet pro sběr plastů. Nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad mohou využít občané v Klukách, Oslově či Slabčicích.

Součástí projektu byla také osvěta, v rámci které byly zhotoveny samolepky na odpadkové koše do domácností zapojených obcí.

27. 4. 2018 | Aktuality