Na Písecku se již plánují podzimní aktivity na podporu rozvoje vzdělávání

Na Písecku se již plánují podzimní aktivity na podporu rozvoje vzdělávání

Úspěšně realizovaný projekt pro školy a další vzdělávací instituce Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) bude mít od září své pokračování.

Svazku obcí regionu Písecko (SORP) schválilo ministerstvo školství čtyřletý projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv. MAP II. Díky němu bude pokračovat podpora rozvoje vzdělávání na Písecku, plánování společných aktivit jednotlivých subjektů, setkávání, výměna informací a zkušeností, vzájemné vzdělávání a stanovování dalších cílů tak, jako v letech 2016 – 2017. Aktivity budou oproti MAP I rozšířeny o množství společných projektů spolupráce škol. Na jejich přípravě se podílely a zapojeny do nich v průběhu následujících čtyř let budou školy, školky, ZUŠ, DDM, knihovny a další aktéři v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit.

První konkrétní kroky předjednávali ředitelé mateřských a základních škol na schůzce 13. června, kdy si naplánovali první setkání pracovních skupin na polovinu září. „Jsem ve své funkci teprve krátce a jsem proto rád, že zde existuje platforma, kde se mohu setkat s dalšími zástupci škol nejen z Písku, ale i  z venkova. Spolupráce mezi školami, jejich řediteli, pedagogy i žáky je velmi důležitá pro rozvoj těchto škol. Získáme neocenitelné rady, postřehy a informace, které nás zase mohou posunout o kus dál“, sdělil ředitel ZŠ Edvarda Beneše v Písku pan Mgr. Filip Rádr.

Do jednotlivých akcí budou zapojeni nejen pedagogové, děti a žáci, ale i široká veřejnost. Budou zaměřeny na zatraktivnění výuky českého jazyka například workshopy pro žáky na téma Jak vzniká kniha, na zpestření výuky matematiky v rámci celoročních soutěží různorodých žákovských týmů, na rozvoj digitálních dovedností pedagogů, žáků i jejich rodičů a veřejnosti, na poznávání regionu, podporu ekologické výchovy a zintenzivnění komunikace a spolupráce škol a poradenských center. Výsledky svých prací a průzkumů budou moci školy a školky prezentovat na společných setkáních třeba ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek nebo Základní uměleckou školou. Děti a žáci pak budou odměněni atraktivním výletem či zajímavými pomůckami.

Ve stejný den 13. června se také sešel Řídící výbor MAP, složený ze zástupců jednotlivých aktérů v oblasti vzdělávání včetně zástupců rodičů, kraje či zástupců organizací zájmového a neformálního vzdělávání, který mimo jiné schválil doplnění seznamu investičních záměrů škol na Písecku. Tento je pak podkladem pro hodnotitele žádostí o finanční podporu jednotlivých projektů a důležitou součástí procesu získání finanční podpory školství v regionu. Do spolupráce v rámci projektu MAP II se do budoucna také nově zapojí Agentura pro sociální začleňování a ve větší míře pobočka Naděje z Písku, která realizuje vzdělávací aktivity ve vyloučených lokalitách v předškolních, školních klubech a nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. „V rámci probíhající komunikace se zástupci Svazku obcí regionu Písecko jsme zjistili, že máme spoustu společných potřeb, námětů v sociální oblasti na téma inkluze a vzdělávání. Chceme tedy postupné kroky k jejich naplnění spojit a zintenzivnit tak jejich dopad na území prostřednictvím intenzivní spolupráce a pravidelné výměny informací a společného plánování“, uzavřela téma vedoucí pobočky Naděje v Písku paní Mgr. Petra Martíšková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 6. 2018 | Aktuality