Na Šumavě se opět účtovalo

Na Šumavě se opět účtovalo

Již podruhé se setkaly účetní obcí Písecka a Milevska na Šumavě, aby se dozvěděly praktické informace a rady ke své práci na obcích. Tentokrát jim Svazek obcí regionu Písecko zajistil pobyt a program na Modravě v romantické Klostermannově chatě. Po kladných ohlasech na loňskou akci byl program dvoudenní a vzdělávací část byla proložena turistickým výletem i s průvodcem.

Lektorem dvoudenního školení byl opět David Vičar s praktickými radami a doporučeními. Hned první den, 29. května, všichni po první intenzivní části školení vyrazili na odpolední asi desetikilometrový okruh kolem Modravy, Filipovy Huti a Březníku. Počasí se jako na objednávku umoudřilo a pan Miroslav Černý ze Správy NP Šumava mohl všechny provést krásnou přírodou, seznámit je s fungováním parku, informovat o přírodních zajímavostech a zodpovědět zvídavé dotazy přítomných dam. Po večerní živé diskusi a dopolední druhé části školení byl výjezd ukončen slunečnou procházkou podél Roklanského potoka. Cestou zpět se všechny účastnice shodly, že opakování je matkou moudrosti a těší se zase napřesrok.

4. 6. 2019 | Aktuality