Obyvatelé Písecka dostaly díky Svazku obcí regionu Písecko nové kompostéry

Občané obcí v regionu Písecka a Milevska již od září kompostují listí, posečenou trávu či zbytky z pěstování zeleniny v nových kompostérech

 

Občané obcí v regionu Písecka a Milevska již od září kompostují listí, posečenou trávu či zbytky z pěstování zeleniny v nových kompostérech. Většinu nákladů na jejich pořízení pokryla dotace ve výši více než 5,5 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, kterou získal Svazek obcí regionu Písecko.

Se záměrem společného projektu přišla již na jaře roku 2015 starostka obce Olešná Miloslava Brožková.

„V rámci likvidace bioodpadů pro malé obce, jsem dospěla k názoru, že pro nás bude nejméně finančně zatěžující pro jednotlivé domácnosti pořídit kompostér,“ uvádí Miloslava Brožková. „Obec takto podpoří předcházení vzniku těchto odpadů, snižuje se tak nejen objem bioodpadů, jejichž svoz a likvidaci musí obec zajistit, a zároveň obec ušetří tím, že likvidaci těchto odpadů nemusí řešit, vzniklý kompost zůstává občanům k využití na zahradě.“

Starostka Obce Olešná s novým kompostérem

Miloslava Brožková dodává: „Záměr pořízení kompostérů pro občany z dotace měl však jeden háček, dotace na tyto projekty jsou obvykle poskytovány až od půl milionu korun a na to malé obce jako jednotlivci nemají šanci dosáhnout. Proto jsem byla ráda, když se této iniciativy ujal Svazek obcí regionu Písecko a zajistil kompostéry pro více obcí najednou.“

Celkově bylo dodáno do 24 obcí téměř 1700 kompostérů. „V Olešné dostali sto kompostérů v podstatě pro každého občana a chataře, v nedalekých Bernarticích si občané rozebrali dvě stě kompostérů,“ upřesňuje Helena Šedivá, pracovnice svazku.

„Jedná se o odolné silnostěnné kompostéry, kdy například velký kompostér váží 32 kg a má sílu stěny 6 milimetrů s garantovanou minimální životností 15 let,“ vypočítává Helena Šedivá, pracovnice svazku. „Cena velkého kompostérů je cca 4 tisíce korun, ale díky dotaci lidé zaplatili jen 600 korun, v některých obcích zaplatili občané méně nebo spoluúčast uhradila obec“.

Také starosta Bernartic Pavel Souhrada uvítal společnou akci svazku obcí. „Kompostéry jsme dostali v srpnu a doslova se po nich zaprášilo. Pokud bude další nějaká další možnost získat kompostéry, jistě se znovu zapojíme,“ dodává Pavel Souhrada.

Svazku obcí byla již v říjnu proplacena dotace na pořízení kompostérů od Státního fondu životního prostředí. „V současné době nás čeká již pouze závěrečné vyúčtování vůči poskytovateli dotace a následně bude projekt ukončen. Z důvodu podmínek dotačního programu, kdy musí kompostéry zůstat v majetku svazku ještě pět let, budeme ve spolupráci s obcemi evidovat jejich využití, následně přejdou kompostéry do vlastnictví občanů,“ uzavírá Helena Šedivá.

 

Kompostér na zahradě v obci Bernartice

 

Rozvoz kompostérů do jednotlivých obcí

 

Kompostér na zahradě občana v Obci Kestřany

13. 12. 2017 | Aktuality