Obyvatelé Písecka dostanou díky Svazku obcí regionu Písecko nové kompostéry.

Obyvatelé Písecka dostanou díky Svazku obcí regionu Písecko nové kompostéry

Svazek obcí regionu Písecko získal dotaci ve výši téměř 6 milionů korun na pořízení kompostérů pro obyvatele obcí regionu Písecko za účelem předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a domácností.

Do společného projektu se zapojilo celkem 25 členských obcí svazku: Boudy, Temešvár, Nevězice, Veselíčko, Ostrovec, Podolí I, Heřmaň, Drhovle, Varvažov, Olešná, Bernartice, Vlastec, Slabčice, Dobev, Lety, Osek, Tálín, Kestřany, Myslín, Králova Lhota, Skály, Kožlí, Přeborov, Mirotice, Branice.

Obce chtějí tímto společným projektem podpořit snižování množství bioodpadů vznikajících na území těchto obcí. V podmínkách obcí lze využít domovní kompostování, které může nejen snížit náklady obcí na nakládání s bioodpady, které jsou obce od roku 2015 povinny zajišťovat, ale také zajistit maximální zpětné využití těchto materiálů, přímo u zdroje vzniku těchto odpadů. Biologický odpad, který je na to vhodný, totiž tvoří váhově největší část komunálního odpadu. Každý, kdo bydlí v rodinném domě nebo má zahradu, jej může jednoduše svépomocí zpracovat. Rostlinné zbytky z přípravy jídel, zbytky z pěstování různých plodin na zahradě, listí, posečená tráva a další ‐ to vše je možné využít kompostováním na výrobu kvalitního kompostu, který se následně použije na zahradě jako přírodní hnojivo, vracející do půdy výživné látky a organickou hmotu.

Celkově bude dodáno do obcí 1682 ks kompostérů, z toho 1566 kusů o objemu 1100 litrů a 116 kusů o objemu 700 litrů. Jedná se o odolné silnostěnné kompostéry, kdy například velký kompostér váží 32 kg a má sílu stěny 6 milimetrů s garantovanou minimální životností 15 let.

Během května a června bylo již provedeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů. V současné době svazek obcí čeká na dodávku kompostérů a poté bude následovat rozvoz do jednotlivých obcí, který by měl proběhnout během srpna. Následně budou kompostéry předány konkrétním občanům, chalupářům či chatařům v obcích. Z důvodu podmínek dotačního programu, kdy musí kompostéry zůstat v majetku svazku minimálně 5 let po ukončení projektu, budou kompostéry předávány konečným uživatelům formou výpůjčky, a po uplynutí 5 let budou převedeny do jejich vlastnictví. Každý občan obdrží také návod na montáž i brožurku s návodem jak správně kompostovat.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 Kompostér malý_ilustrační foto Kompostér velký_ilustrační foto

Kontakt: Helena Šedivá, Svazek obcí regionu Písecko, E-mail: sediva@sorp.cz, Tel.: 775 929 600

12. 7. 2017 | Aktuality