Od března se rozběhne nový společný projekt obcí – Pasporty

Od března se rozběhne nový společný projekt obcí, do kterého se zapojilo 31 obcí a měst regionu

V březnu začne dlouho očekávaný projekt s názvem Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku (zkrácený název „Pasporty“), jehož cílem je zvýšení kvality veřejné správy v obcích na Písecku, zejména v zejména v oblasti správy a údržby majetku obcí. V projektu budou pro obce zpracovány či aktualizovány nejčastěji pasporty místních komunikací, veřejného osvětlení nebo zeleně, v menším rozsahu pak pasporty dopravního značení, kanalizační a vodovodní sítě a dalšího majetku obcí, dále budou doplňkově řešeny vybrané strategické dokumenty obcí.

„V rámci projektu bude vytvořeno a následně zavedeno do praxe veřejné správy v zapojených obcích 122 koncepčních a strategických dokumentů obcí“, dodává Taťána Mládková ze Svazku obcí regionu Písecko.

Tyto dokumenty budou sloužit obcím jako praktické nástroje řízení obcí v rámci výkonu veřejné správy a mohou být cenným pomocníkem pro správu obce i informovanost občanů. Do projektu se zapojila i velká města jako Písek, Milevsko či Protivín.

„Naše obec je za tento projekt velice ráda, protože pasportizace majetku či přehled o vlastněném či provozovaném majetku obcí, je často opomíjenou činností v rámci výkonu veřejné správy a to především v menších obcí jako je ta naše“, říká starosta obce Orlík nad Vltavou Jan Mára.

Vzhledem k rychlému rozvoji geografických informačních systémů (GIS), které většina starostů obcí již v současné době používá, bude většina pořizovaných dokumentů (především pasporty) zpracována kromě tištěné formy také v digitálním formátu integrované do GIS využívaných obcemi. Takto zpracované pasporty umožní spojit přehlednost map s výhodami informačních systémů a usnadní starostům obcí evidenci a správu majetku obcí či práci s katastrálními daty. Při propojení s GIS může pak starosta v jednom prostředí sdílet pasporty infrastruktury obce, letecké snímky, polohopisné mapy, územní plány, katastrální mapy či zákresy inženýrských sítí.

„Projekt byl finančně podpořen na základě žádosti o dotaci, kterou svazek připravil ve spolupráci s obcemi loni na jaře. Díky získání finanční podpory ve výši 95% pořizovacích nákladů tudíž obce při pořízení těchto dokumentů v rámci projektu výrazně ušetří“, upřesnil Vladimír Drye ze Svazku obcí regionu Písecko.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

23. 2. 2018 | Aktuality