Opravený povrch cyklostezky u soutoku u Putimi zpříjemní jízdu cyklistům

Opravený povrch cyklostezky u soutoku u Putimi zpříjemní jízdu cyklistům

Nově opravený povrch frekventované cyklostezky u soutoku Blanice a Otavy mohou začít využívat cyklisté, bruslaři a další zájemci o aktivní pohyb na Písecku.

Během září byla opravena zbývající část trasy propojující část vedoucí směrem k Putimi a úsek směrem do Písku. Dosud byl na tomto místě  obtížně sjízdný nezpevněný úsek s hrubým štěrkem a kamením. Tak se podařilo propojit dlouho velmi špatný povrch části Otavské cyklocesty v délce 350 m a dopřát cyklistům po místní komunikaci kvalitní svezení.

Otavská cyklistická cesta, krajem Karla Klostermanna je páteřní linie od Modravy až po soutok s Vltavou. Mnohá města na trase: Sušice- Horažďovice-Strakonice a Písek spolupracují a realizují úseky této cesty. A právě města postoupila velmi daleko. Stává se pak, že malé úseky zůstávají na okolních obcích. Obec Putim velmi dobře opravila úsek od Putimi k soutoku. Zbývající část byla v majetku církve a státu. Postupná jednání vedla k tomu, že postupně obec získala vlastnické právo a mohla zadat projektovou dokumentaci na opravu povrchu a následně i uskutečnit vlastní opravu této komunikace. Zhotovitelem stavby byla firma Vialit Soběslav. Celkové náklady 1.149 tis. Kč byly sníženy o příspěvek od Svazku obcí regionu Písecko ve výši 750 tis. Kč, který byl svazku poskytnut v minulosti Nadací Jihočeské cyklostezky.

8. 10. 2018 | Aktuality