Pasporty pro obce jsou hotové

Zástupci firmy ENVIPARTNER, s. r. o. dne 13. 11. 2019 předali 17 hotových pasportů a projektů dopravního značení. Byla to druhá část zakázky, která zahrnovala celkem 40 dokumentů z oblasti dopravy, v září byly předány pasporty 18 místních a jedněch účelových komunikací a 4 generely dopravy a parkování. V rámci celého projektu jsou již vypracovány různými zpracovateli pasporty veřejného osvětlení, vodovodní a kanalizační sítě, zeleně, hřbitovů, mobiliáře, sakrálních staveb a rybníků a též plány odpadového hospodářství. V současné době jsou pasporty předávány jednotlivým obcím.    

Zbývající dokumenty, a to Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility města Písek, zpracovává od března letošního roku Společnost CDV – Atregia pro provedení Plánu udržitelné zeleně a Plánu udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek. Součástí analytických prací dosud bylo např. provedení průzkumu dopravního chování obyvatel na vzorku tří set píseckých domácností, dvě sčítání cyklistů a pěších na 10 vybraných místech a pak též opakované průzkumy intenzity motorové dopravy v rámci 10 profilových míst. Výsledky analytických částí budou zkraje roku 2020 projednávány s veřejností. Kompletní dokumenty by měly být hotové do konce června téhož roku.

25. 11. 2019 | Aktuality, Pasporty