Písecko dětskou stopou

1.října 2020 byla v dětském oddělení Městské knihovny v Písku zahájena výstava koláží mateřských škol z Písecka pod názvem Písecko dětskou stopou. Tímto netradičním způsobem zvou děti z mateřských škol k výletům na zajímavá místa ve svém okolí. Můžete tedy navštívit Kestřanské tvrze, Klacíkov, zajímavé farmy, ptačí rezervaci, pivovar a mnoho dalších míst, která se dětem líbí. Výstavu můžete v knihovně navštívit až do konce listopadu 2020.

V rámci zahájení výstavy proběhl také workshop pro rodiče s paní Hrdličkovou na téma „Proč je důležité číst dětem“, kdy se mohli rodiče seznámit s atraktivními tituly dětských knih a náměty na zábavné hry s knihou.

Výstava i workshop probíhá v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II, realizovaném Svazkem obcí regionu Písecko. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se připravují další zajímavé aktivity projektu pro školy, školky a další subjekty, jako např. projektové dny, literárně pohybové programy pro mateřské školy, vzdělávací akce pro žáky i pedagogy. Vzhledem k aktuálnímu stavu bude o termínech akcí informace na webových stránkách www.sorp.cz/projekty/map-ii-pisecko nebo na facebooku MAP II Písecko.

5. 10. 2020 | Aktuality, MAPII Písecko