Plán akcí, který si školy a SORP nastavili, se postupně naplňuje.

Plán akcí, který si školy a SORP nastavili, se postupně naplňuje.

Školy a další aktéři ve vzdělávání společně se Svazkem obcí regionu Písecko (SORP) si v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) naplánovali aktivity, které by jim pomohly v rozvoji a zkvalitnění vzdělávání. Tento plán nezůstal v šuplíku a v díky realizaci MAP II se aktivity postupně stávají realitou. Co se děje v současné době?

Poradenská centra, neziskovky a školy na jednom místě se potkaly 6. listopadu 2019 v prostorách Dětského domova v Písku. Přes čtyřicet zástupců mateřských škol, základních škol – metodiků prevence a výchovných poradců, školských poradenských center a neziskových organizací mělo možnost se vzájemně představit a vysvětlit si možnosti a požadavky ke spolupráci při řešení výchovných či vzdělávacích problémů dětí a žáků. Na setkání, které zorganizoval Svazek obcí regionu Písecko v rámci projektu MAP II Písecko, se představila pedagogicko-psychologická poradna v Písku, Společnost pro ranou péči v Českých Budějovicích, APLA jižní Čechy zaměřená na děti s autismem, terénní služba rané péče I MY o.p.s., Probační a mediační služba, NADĚJE, Arkáda a další. Dále byli přítomní seznámeni s fungováním sociálně pedagogických center a středisek výchovné péče. Cíl předat informace, vyjasnit si kompetence a pravidla vzájemné komunikace byl splněn, což potvrdily následné reakce většiny účastníků.

V listopadu 2019 odstartovala akce ve spolupráci s agenturou Post Bellum – Příběhy našich sousedů, realizovaná v rámci celorepublikové akce Paměť národa. V první půlroční vlně týmy čtyř škol z Písecka budou pod odborným vedením připravovat a natáčet rozhovor s pamětníkem, vyhledávat podklady v archivech, připravovat prezentaci a pak ji technicky dokončí ve studiu Českého rozhlasu. Na jaře pak proběhne závěrečná konference a představení jednotlivých reportáží, které se může zúčastnit i veřejnost. Akce pro další zájemce bude pokračovat i v dalších letech.

Atraktivní akci připravili členové pracovní skupiny pro matematickou gramotnost – Strategické hry v Domě U Koulí ve spolupráci s DDM Písek. Matikáři s dalšími pedagogy a hlavně žáky se mají možnost zúčastnit hry s plněním úkolů zaměřených na matematickou gramotnost a logiku s kulisami a průvodci stylizovanými do prostředí čarodějů, superhrdinů a dalších témat dle fantazie zapojených škol. Hry, které si matikáři již vyzkoušeli 7.11.2019, začaly v druhé polovině listopadu 2019 pro žáky 4. a 5. ročníků. (cca 2-3 měsíce) a do poloviny ledna jsou už termíny obsazeny. Pak si tým sestavený z pracovníků škol, DDM, SORP a dalších zájemců připraví úkoly a kulisy pro další ročníky. Hry jsou pro školy z Písecka zdarma.

9. 12. 2019 | Aktuality, MAPII Písecko