Plán vzdělávání na příští školní rok je hotov

I přes vládní opatření v období koronavirové krize aktéři Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Písecku (MAP) nezaháleli a společně dokončili aktualizaci strategického dokumentu MAP a akčního plánu MAP na školní rok 2020 – 2021. Ten na svém jednání 17.06.2020 schválil Řídící výbor MAP, jehož členy jsou jak zástupci jednotlivých pracovních skupin MAP, tak zástupci kraje, zřizovatelů škol, Agentury pro sociální začleňování a další.

Členové šesti pracovních skupin MAP se shodli na aktualizaci vize pro vzdělávání v regionu, na prioritních oblastech, kterými jsou udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního, základní a zájmové a neformálního vzdělávání. Společně se také domluvili na aktivitách, které budou naplňovat stanovená opatření a cíle vzdělávacího plánu pro příští školní rok,“ informuje Taťána Mládková, manažerka projektu MAP II Písecko. Schválený dokument je dostupný na stránkách realizátora projektu MAP II Písecko Svazku obcí regionu Písecko www.sorp.cz/projekty/map-ii-pisecko

Jednou z takových aktivit jsou například Strategické hry na podporu matematické gramotnosti. Ty budou ve spolupráci s DDM Písek nabízeny školám opět od října na téma Agenti S.H.I.E.L.D. Dále se chystá pokračování čtenářských minifestivalů v městské knihovně, při nichž si skupinky žáků vzájemně představují a prezentují zajímavé a oblíbené knihy. Ve školkách se osvědčily čtenářské programy s Věrou Lukášovou. Začátkem října proběhne také vernisáž výtvarných prací dětí z mateřských škol na téma Písecko dětskou stopou. V listopadu jsou pak všichni zájemci zváni na první prezentaci Příběhů našich sousedů, kde žáci 8. a 9. ZŠ představí výstupy z mapování vzpomínek pamětníků. Celá akce bude mít další pokračování a je realizována ve spolupráci s organizací Post Bellum.

K dalším akcím MAP patří řada workshopů a seminářů, ale hlavně setkávání pracovníků a žáků městských i mimopíseckých škol a školek, výměna informací a zkušeností, spolupráce na nových nápadech a námětech, a to nejen mezi školami, ale i mezi dalšími aktéry ve vzdělávání, jako jsou poradenská centra, neziskové organizace a další. Děkujeme všem za spolupráci, aktivní a pozitivní přístup, ochotu a nadšení,“ dodává Mládková.

24. 6. 2020 | Aktuality, MAPII Písecko