Svazek obcí usiluje o získání financí na kompostéry a kontejnery na tříděný odpad do obcí

Svazek obcí regionu Písecko připravil a podal žádosti o dotaci pro členské obce svazku do Operačního programu Životní prostředí :

v rámci výzvy č.40  na společný projekt „Domácí kompostování v obcích na Písecku“

  • projekt je zaměřen na pořízení domácích kompostérů ke kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností
  • zapojilo se 25 obcí z území regionu svazku
  • žádá se o pořízení celkem 1 682 kusů kompostérů. Velkých kompostérů o objemu cca 1 170 litrů je požadováno 1 566 kusů a malých kompostérů o objemu cca 650 litrů je požadováno 116 kusů.

 v rámci výzvy č.41 na společný projekt „Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko“

  • projekt je zaměřen na pořízení nádob a kontejnerů pro systém odděleného sběru odpadů.
  • zapojilo se 18 obcí z území regionu svazku
  • žádá se o pořízení celkem 299 kusů nádob a kontejnerů na plast, papír, sklo, kovy, nápojové kartony, bioodpady a objemný odpad

Celkový předpokládaný rozpočet obou projektů činí více než 11 milionů Kč, z toho požadovaná dotace je téměř 9,5 milionů Kč.

7. 12. 2016 | Aktuality