Pomáháme obcím na Písecku se získáváním dotací

Jednou z důležitých činností Svazku obcí regionu Písecko je pomoc obcím v regionu v oblasti získávání dotací a grantů. Pomáháme obcím s přípravou žádostí o dotace z evropských fondů i z krajských a státních dotačních programů. Zpracováváme žádosti o dotace a v případě zájmu obcí zajišťujeme celou administraci projektů vč. výběrových řízení až po zdárné proplacení.

Již na podzim se mohou díky naší pomoci těšit například v obcích Drhovle a Orlík nad Vltavou na novou svozovou techniku a kontejnery pro nakládání s odpady.

Úspěšnou žádost o dotaci ve výši více než 7 milionů Kč jsme získali pro obec Ražice na rekonstrukci místních komunikací vč. chodníků v Ražicích v ulici kolem obecního úřadu a na návsi v místní části Štětice.

V Křenovicích se 4. července sešli rodáci obce a společně s místními hasiči a dalšími návštěvníky oslavily 120. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Také na tuto akci pomohl svazek obcí získat grant, a to z programu Jihočeského kraje na podporu kultury.

Obce Mišovice a Olešná díky získanému grantu Jihočeského kraje v letošním roce zpracují stavební projektovou dokumentaci na odbahnění a opravu rybníků v katastru obce, tak aby mohli v blízké době požádat o dotaci na vlastní uskutečnění obnovy rybníků. Z krajského grantu budou zvelebeny návsi v Rakovicích a Stehlovicích – v Rakovicích bude opravena památkově chráněná kaplička se zvonicí na návsi a ve Stehlovicích dojde k opravě požární nádrže.

Výčet získaných grantů nadále přibývá…Jsme rádi, že naše práce pomáhá ke zvelebení života na Písecku, děkujeme obcím za důvěru a budeme se těšit na další spolupráci.

6. 8. 2015 | Aktuality