POZVÁNKA na jednání Řídícího výboru projektu MAP II Písecko 17.6.2020

POZVÁNKA

na jednání Řídícího výboru projektu MAP II Písecko

ve středu dne 17. června 2020 od 10 hod.

zasedací místnost SORP, Velké nám. 1, 2. patro

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás jménem Svazku obcí regionu Písecko a realizačního týmu projektu MAP II Písecko pozval na jednání Řídícího výboru MAP II Písecko (ŘV MAP II Písecko), které se uskuteční v zasedací místnosti Svazku obcí regionu Písecko dne 17. června 2020 od 10 hod.

Program:

  • Úvod
  • Doplnění/ změna člena ŘV MAP II Písecko za KAP
  • Stručné informace k průběhu projektu MAP II Písecko
  • Schválení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Písecku II včetně příloh Akční plán na školní rok 2020/2021, Investiční a další priority (verze červen 2020)
  • Harmonogram plánovaných aktivit projektu
  • Diskuse, závěr

Předem děkuji za potvrzení Vaší účasti do pátku 12. 06. 2020 manažerce projektu MAP II Písecko Taťáně Mládkové na kontakt mladkova@sorp.cz.

Těším se na shledání s Vámi,

Mgr. Bc. Jaroslav Volf

Předseda ŘV MAP II Písecko